item1
item1a
muntslag
munt 1 belgische frank 1990
biljet 100 belgische frank 1995

Welkom

Bienvenue

Willkommen

Welcome

Op deze site vindt u hoge resolutie afbeeldingen van alle biljetten en munten van het Koninkrijk België van 1831 tot heden. Welkom op Muntslag.be, de meest volledige website over het Belgische geld.

Volg deze link voor alle afbeeldingen van Belgische biljetten en muntstukken sinds 1831
Volg deze link voor meer informatie over het inwisselen van Belgische Frank biljetten

Het Belgische geld van 1831 tot heden

Sur ce site vous trouverez des images haute résolution de tous les billet et les pièces du Royaume de Belgique de 1831 à nos jours. Bienvenue sur Muntslag.be, le site le plus complet sur l'argent belge.

Suivez ce lien pour
toutes les images des billets et pièces de monnaies belges depuis 1831
Suivez ce lien pour plus d'information sur l'echange des billets belges

L'Argent belge depuis 1831 jusqu'à aujourd'hui

On this site you will find high resolution images of all banknotes and coins issued by the Kingdom of Belgium between 1831 and today. Welcome on Muntslag.be, the most complete site about Belgian money.

Follow this link for images of all Belgian Franc coins and banknotes since 1831

Follow this link for more information about how to exchange Belgian Franc banknotes

The Belgian money from 1831 to today

Auf dieser Seite finden Sie hochauflösende Bilder aller Banknoten und Münzen des Königreichs Belgien von 1831 bis zur Gegenwart. Sie sind wilkommen auf der vollständigsten Site über das belgische Geld.

Folgen Sie dem Link für Bilder aller belgischen Banknoten und Münzen seit 1831

Folgen Sie dem Link für mehr Informationen über den Umtausch der belgischen Banknoten

Das belgische Geld seit 1831 bis heute

belgian flag
© Muntslag.be 2010-2017